Lokalene generelt - butikklokaler

Lokalene ligger i Hønefoss sentrum med adresse Stabellsgt. 11, nær beliggenhet til Søndre Torv.

Lokalene ligger på høyre side langs veien fra torvet til jernbanestasjonen (litt over 100 m). Hotell ca 40 m unna, restaurant vegg i vegg med lokalene, jernbanestasjon ca 250m, bussterminal ca 250m og drosjer ca 90m unna.

Lokalene er for tiden disponert som kurs– og konferanselokaler, samt kontorplasser.

En grov planskisse av lokalene. Heltrukne linjer er fysiske vegger. De stiplede linjer har ingen fysiske avgrensinger, men indikerer bruk av arealet.

Lokalene. Her er lokalene tomme, men bruk - butikk eller kurslokaler - vil selvfølgelig påvirke utseendet.

Kontor og kjøkken. Begge tomme.

Stabellsgate er en vakker gate som strekker seg fra torvet og opp til jernbanestasjonen.


(c) Birger E Olsen 2013
Oppdatert mar 2017